Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 2008

W dniach 8-9 września 2008 roku odbył się zorganizowany na UMK w Toruniu Kujawsko – Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2008. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku wzięła w nich udział promując swoje usługi edukacyjne. Podczas targów zwiedzający mieli możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wydarzenie uświetniła wizyta Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall, Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz JM Rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, już pierwszego dnia odwiedziło je ponad 5 tys. uczniów.

Cofnij

WSZ na Facebooku