Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

IX POWIATOWE TARGI “Nauka-Praca-Edukacja” w Kartuzach, 3 marca 2014 r.

W dniu 3 marca 2014 r. prezentowaliśmy ofertę kształcenia przed młodzieżą 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego na IX Powiatowych Targach „Nauka-Praca-Kariera”.
Targi tradycyjnie odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.
Spotkanie z maturzystami było doskonałą okazją, aby uzyskać niezbędne informacje o naszych kierunkach kształcenia.
Organizatorom targów dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę.

Serdecznie dziękujemy młodzieży za zainteresowanie naszym stoiskiem i zapraszamy do odwiedzenia naszej uczelni!

Cofnij

WSZ na Facebooku