Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

IX Powiatowe Targi Edukacyjne „Przyszłość 2015″ w Bytowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko podczas IX Powiatowych Targów Edukacyjnych “Przyszłość 2015” w Bytowie. Targi odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie przy ul. Gdańskiej 57. Mieliśmy okazję zaprezentować naszą ofertę kształcenia  młodzieży z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego. Jak co roku targi przebiegły w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku nasze stoisko będzie cieszyć tak dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cofnij

WSZ na Facebooku