Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

IX Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus” w Chojnicach, 6 marca 2013 r.

W dniu 6 marca 2013 r. zaprezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia na IX Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus”, które odbyły się w hali sportowej Centrum Park w Chojnicach.
Targi zostały zorganizowane pod egidą Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
Podczas targów wystąpili doradcy zawodowi ze Szkolnych Ośrodków kariery Powiatu Chojnickiego, którzy przybliżyli młodzieży tematykę:

  • pomocy socjalnej dla studentów,
  • ogólnych zasad rekrutacji do szkół wyższych,
  • doradztwa w zakresie trafnego wyboru dalszego kształcenia.

Licznie zgromadzonej młodzieży szkół powiatu chojnickiego serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska.

Cofnij

WSZ na Facebooku