Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

II Targi „Nauka – Praca – Kariera” w Kartuzach 9 marca 2007 r.

Za nami II Targi „Nauka – Praca – Kariera”, które odbyły się 9 marca 2007 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Derdowskiego w Kartuzach. Korzystając z zaproszenia, przedstawiliśmy uczniom ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przy przygotowanym przez I LO stoisku. Na auli maturzyści mogli uczestniczyć w prezentacji multimedialnej naszej uczelni. Targi te były tylko wstępem do kolejnych, równie ciekawych targów edukacyjnych, których będziemy uczestnikami. Poniżej na zdjęciach pracownicy Wyższej Szkoły Zdrowia udzielają licznym zainteresowanym informacji o naszej ofercie edukacyjnej.

Cofnij

WSZ na Facebooku