Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

II SŁUPSKIE TARGI EDUKACYJNE

W dniu 19 lutego 2015 r. uczestniczyliśmy II Słupskich Targach Edukacyjnych. Targi były zorganizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku oraz Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Nowoczesną przestrzeń Słupskiego Inkubatora Technologicznego licznie wypełnili tegoroczni maturzyści, którzy stoją przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Udział w imprezie wzięli udział nie tylko maturzyści nie tylko z Słupska, ale również z Miastka, Bytowa, Ustki, czy Sławna.
Podczas targów mieliśmy okazję wzmocnić pozytywny wizerunek. W czasie targów odbyły się atrakcyjne imprezy towarzyszące. Organizatorzy zapewnili profesjonalną obsługę.

Cofnij
WSZ na Facebooku