Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Giełda Szkół Wyższych i Językowych w Toruniu 15 września 2006 r.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku wzięła udział w Giełdzie Szkół Wyższych i Językowych, która odbyła się 15 września 2006 r. w Toruniu. Do udziału w giełdzie zaproszone zostały wszystkie typy szkół wyższych, uczelnie państwowe i niepaństwowe oraz szkoły językowe, wydawnictwa edukacyjne i językowe, organizacje, fundacje i stowarzyszenia oferujące studia, praktyki i staże zagraniczne. Giełda Szkół Wyższych i Językowych promuje uczelnie wyższe i jest miejscem bezpośredniego kontaktu ucznia – przyszłego studenta z uczelnią. Podczas targów odbyły się spotkania i warsztaty zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Adresatem targów są uczniowie, którzy w październiku rozpoczną naukę na studiach. Wrzesień i październik to dla nich miesiące poszukiwań i podejmowania decyzji. Wybór ten powinien być dokonany w oparciu o rzetelne informacje, albowiem od tego zależy przyszła edukacja młodych ludzi. W tej sytuacji możliwość spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, poznania szczegółowej oferty jest dla nich bezcenna.

Cofnij

WSZ na Facebooku