Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Spotkania Rady Pracodawców

Szanowani Państwo,
30 października odbyło się spotkanie Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
Zaproszeni goście debatowali z Władzami Uczelni nad możliwymi formami współpracy między Wyższą Szkołą Zdrowia, a reprezentowanymi firmami. Eksperci przedstawili swoje koncepcje dotyczące ścieżek rozwoju studentów, pomysłów na rozszerzenie oferty kształcenia oraz sposobów na podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów. Spotkanie było również świetną okazją do wymiany spostrzeżeń na temat aktualnych oczekiwań pracodawców względem absolwentów kierunków związanych z naukami o zdrowiu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję na dalszą pomyślną i owocną współpracę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Cofnij
WSZ na Facebooku