Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów jest reprezentantem ogółu studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i wyłaniany jest w powszechnych wyborach bezpośrednich.

Samorząd Studentów:

  1. zapoczątkowuje czynności skłaniające studentów do rozwijania zainteresowań naukowych i inspiruje ich aktywność;
  2. inicjuje działania prowadzące do rozwijania wśród studentów aktywności w dziedzinie sportu, rekreacji i kultury;
  3. organizuje działalność charytatywną;
  4. może uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach badawczych mających na celu ocenę walorów dydaktycznych nauczycieli akademickich;
  5. dba o to, aby urozmaicić życie studenckie.

Kontakt: opiekun Samorządu Studenckiego: Joanna Kucharska, recepcja@wsz.pl, tel. 58 769 08 00.

Cofnij

WSZ na Facebooku