Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” art. 110, jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni.
W skład samorządu studenckiego mogą wchodzić przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Zdrowia.
Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw kulturalnych, rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych studentów. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego mają prawo reprezentować Uczelnię podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji i spotkań studenckich. Biorą czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania m.in. poprzez cykliczne prowadzenie ankiet, mających na celu ocenę funkcjonowania Uczelni oraz potrzeb i opinii studentów.

Samorząd studencki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym, kulturalno-rozrywkowym i sportowym. Członkowie samorządu studenckiego biorą czynny udział w promocji Uczelni podczas organizowanych m.in.: dni otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów, wykładów gościnnych, konferencji, Światowego Dnia Zdrowia.

CZŁONKOWIE
1. Przewodniczący Samorządu Studentów – Marcin Polonis
2. Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów – Magdalena Betelejewicz
3.  Drugi wiceprzewodniczący Samorządu Studentów – Weronika Hein
4. Skarbnik – Julia Walasiewicz
5. Sekretarz – Igor Tarasiuk

KONTAKT
e-mail: samorzadwsz2021@gmail.com

REGULAMIN Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Formularz zgłoszenia do wyborów Samorządu Studenckiego. 

Cofnij
WSZ na Facebooku