Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Zbiórka pieniędzy na Fundację dr Clown

Dzięki przychylności Kanclerza naszej uczelni, została przeprowadzona akcja zbierania środków materialnych na paczki dla dzieci przebywających na oddziałach dziecięcych gdańskich szpitali przy Akademii Medycznej (oddziały diabetologii i kardiologii) oraz na Polankach (oddziały I, II, VI, VII i VIII). Akcja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem wśród wszystkich pracowników dydaktyczno – naukowych, studentów Wyższej Szkoły Zdrowia (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), administracji i personelu zatrudnionego w Wyższej Szkole Zdrowia.

Niniejszym pragniemy, jako organizatorzy i przeprowadzający akcję „Dr Clown” w Wyższej Szkole Zdrowia, podziękować WSZYSTKIM DARCZYŃCOM:

  • Panu Kanclerzowi za życzliwe przyjęcie i niezwłoczną akceptację projektu, co pozwoliło na błyskawiczną organizację akcji i jej przeprowadzenie na terenie WSZ,
  • Studentom (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy przyłączyli się do akcji i bardzo hojnie wsparli ją finansowo,
  • Pracownikom naukowo – dydaktycznym prowadzącym w tych dniach zajęcia, którzy bez wahania włączyli się do akcji i tym samym zachęcili studentów,
  • Pracownikom ochrony i administracji WSZ, którzy również chętnie wzięli udział w akcji i znacząco przyczynili się do jej powodzenia.

Zebrana kwota świadczy o wielkiej wrażliwości i otwarciu społeczności Wyższej Szkoły Zdrowia na potrzeby dzieci (i ich rodziców), przebywających aktualnie na wspomnianych oddziałach dziecięcych w gdańskich szpitalach.

podziękowanie

Cofnij

WSZ na Facebooku