Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

XXIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Uczelni Niepaństwowych

W czasie XXIII Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu Uczelni Niepaństwowych, które odbyły się na pływalni Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 34 w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2006 studentka naszej uczelni – EWA RÓŻAŃSKA została dwukrotnie mistrzynią Polski w stylu klasycznym na dystansie 100 m i 50 m. W mistrzostwach wzięły udział 32 uczelnie niepaństwowe z całej Polski. Około 250 zawodników walczyło o medale. Serdecznie gratulujemy naszej pływaczce życząc kolejnych sukcesów na miarę Otylii Jędrzejczak.

Pozostali studenci reprezentujący WSZ: Michał Browarczyk, Bartek Nowak, Przemysław Klimek, Marta Szejko oraz Patryk Redwanc w znaczący sposób poprawili swoje rekordy życiowe.

Cofnij

WSZ na Facebooku