Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykład BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

NZB

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uczestniczy w programie Nowoczesne Zarządzane Biznesem (NZB), który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie obejmuje ponad 125 polskich uczelni. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

W ramach projektu NZB, 17 marca 2018 r. w siedzibie naszej Szkoły zorganizowany został wykład: “Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – realizowany we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową. Wykład poprowadził pan  Marcin Wąsik-Wiszniewski – Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej.Tego dnia  zorganizowana została także STREFA NZB stoisko edukacyjno-informacyjne Programu NZB, gdzie studenci mogli porozmawiać oraz zasięgnąć porad z zakresu ekonomii, a także otrzymali materiały merytoryczne, czasopisma branżowe (finanse, bankowość, ekonomia), skrypty, raporty oraz drobne upominki.
Cofnij

WSZ na Facebooku