Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Warsztaty z młodzieżą z pielęgnacji skóry młodej

W dniu 10 lutego 2020 r., mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia uczniów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego “Magellanum” w Gdańsku.
Uczniowie mieli okazję zwiedzić uczelnię, zapoznać się z ofertą edukacyjną a przede wszystkim wziąć udział w warsztatach praktycznych z zakresu kosmetologii o pielęgnacji młodej skóry.
Warsztaty przeprowadziła nasza absolwentka studiów licencjackich na kierunku kosmetologia, a także obecna studentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Zdrowia oraz aktywny zawodowo kosmetolog Pani Paulina Serdakowska.

Jesteśmy przekonani, że taka forma zajęć stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z programem edukacji Wyższej Szkoły Zdrowia, a zdobyta wiedza będzie wykorzystywana na co dzień.

Serdecznie dziękujemy za tak miłe i owocne spotkanie.

Cofnij

WSZ na Facebooku