Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Warsztaty pt. Rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców

Koło Naukowe Zarządzanie Kadrami we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy zorganizowało dla studentów kończących naukę dwudniowe warsztaty pt. Rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców

Program i tematyka warsztatów:

Dzień pierwszy – 8 kwietnia (wtorek) 2008 (godz.: 10:00-14:00):
wymagania pracodawców wobec kandydatów na pracowników;
charakterystyka procesu rekrutacji (etap wstępny, właściwa rekrutacja, selekcja – wybór strategii, analiza CV, wywiad telefoniczny, rozmowa kwalifikacyjna, test, sprawdzenie referencji).

Dzień drugi – 9 kwietnia (środa) 2008 (godz.: 10:00-14:00):
techniki i metody poszukiwania pracy;
rozmowa kwalifikacyjna;
metoda Assessment Centre – symulacja sesji AS.

Cofnij

WSZ na Facebooku