Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

V Dzień Przedsiębiorczości

W dniach 16-21 listopada 2010 roku przypada Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w którym udział bierze 88 państw z całego świata. Jego celem jest propagowanie wśród młodych ludzi przedsiębiorczych postaw. Podczas tych dni zainteresowani mogą wziąć udział w prelekcjach na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zaplanowania swojej kariery. W dniu 16 listopada odbył się V Dzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, w którym wzięli udział uczniowie ostatnich klas gdańskich szkół ponadgimnazjalnych, tj.: IX Liceum Ogólnokształcącego, XV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych.

Odbyły się następujące wystąpienia:

Badania rynkowe w rozwoju przedsiębiorczości – dr Krzysztof Najman
Konflikt a negocjacje w przedsiębiorczości – dr Michał Makowski
Prawne i organizacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości – mgr Tomasz Bojar – Fijałkowski
Przedsiębiorczość. Wybór czy konieczność? – prof. Janina Ciechanowicz – McLean

Dodatkowo zainteresowani mogli posłuchać wykładu prof. Jerzego Łukasiaka o szkodliwości suplementów diety pt.” Nie dopalaj!”

Cofnij

WSZ na Facebooku