Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW

 

 

7 LIPCA 2017 R. 

 

 

 

 

W dniu 7 lipca 2017 r. o godzinie 17:00 w audytorium (s.100) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom semestru letniego 2016/2017.

Rektor dr Erwin Szneidrowski wręczył dyplomy uznania i nagrody najlepszym absolwentom:

 • kierunek kosmetologia – studia niestacjonarne
  Beata Reinholz – średnia 4,94
 • kierunek zarządzanie – studia niestacjonarne
  Maciej Domański – średnia 4,89
 • kierunek kosmetologia – studia stacjonarne
  Magda Elbich – średnia 4,70    
 • kierunek administracja – studia niestacjonarne
  Anna Gąsior – średnia 4,46

Najlepsza absolwentka Beata Reinholz skierowała szczególne podziękowania od wszystkich absolwentów w stronę promotorów prac dyplomowych oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni.

Na czas uroczystości absolwenci otrzymali togę i czapkę studencką. Po wręczeniu dyplomów władze uczelni, kadrę dydaktyczną oraz absolwentów tradycyjnie uwieczniono na wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Dla absolwentów przygotowaliśmy foto budkę, aby uwiecznili na zdjęciach ostatnie chwile spędzone w uczelni na wesoło. Foto budka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a uwiecznione w niej emocje na zawsze pozostaną w pamięci absolwentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Cofnij

WSZ na Facebooku