Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, 7 czerwca 2014 r.

Z radością i satysfakcją informujemy, że 27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych dietetyka, kosmetologia bioestetyczna, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi. Podczas uroczystości zakończenia studiów dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzena Podgórska wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dyplom uznania od Władz Uczelni oraz upominki otrzymali absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce na danym kierunku studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych w r. akad. 2013/2014, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce:
DIETETYKA
Martyna Lemańczyk-Bondzińska
Małgorzata Szulfer

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
Karolina Laskowska
Anna Derc-Długi

GRAFIKA KOMPUTEROWA
Katarzyna Azarko
Magdalena Gawlik

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Alicja Ćwiklińska

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku