Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych 8 i 21 czerwca 2013 r.

Zarządzanie oświatą

8 czerwca 2013 r.

Z radością i satysfakcją informujemy, że w r. akad. 2012/2013 zakończyła się już XVII edycja studiów podyplomowych zarządzanie oświatą.
W dniu 8 czerwca 2013 r. podczas uroczystego zakończenia studiów dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania dr Irena Zakidalska wręczyła świadectwa ukończenia studiów podyplomowych kolejnym absolwentom tego kierunku. Zakończenie przebiegło w sympatycznej atmosferze.
Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, a w szczególności awansu na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Zarządzanie instytucjami publicznymi
21 czerwca 2013 r.

W dniu 21 czerwca 2013 r. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostały wręczone absolwentom I edycji studiów na kierunku zarządzania instytucjami publicznymi.
Świadectwa wręczyła dziekan Wydziały Informatyki i Zarządzania dr Irena Zakidalska.
Niestety nie wszyscy absolwenci mogli uczestniczyć w uroczystości osobiście, stąd też w tym miejscu chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wybór Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i czas wspólnie spędzony na naszej uczelni.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych ułatwi Państwu dalszą realizację swojej ścieżki zawodowej.

Dietetyka, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi
21 czerwca 2013 r.

W dniu 21 czerwca 2013 r. odbyło się także uroczyste zakończenia studiów podyplomowych na kierunkach: dietetyka, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Serdeczne gratulacje z okazji ukończenia studiów złożyły absolwentom dietetyki dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzena Podgórska oraz kierownik studiów dr inż. Magdalena Skotnicka.
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z grafiki komputerowej i zarządzania zasobami ludzkimi wręczyła dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania dr Irena Zakidalska.
Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku