Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych, 2 i 15 czerwca 2012 r.

Z radością i satysfakcją informujemy, że w r. akad. 2011/2012 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ukończyło blisko 100 słuchaczy na 4 kierunkach: dietetyka, grafika komputerowa, zarządzanie oświatą, zarządzanie zasobami ludzkimi.

W dniach 2 i 15 czerwca 2012 r. odbyły się uroczyste zakończenia studiów, podczas których Władze Uczelni wręczyły świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwentom w/w kierunków.
Warto podkreślić, iż w tym roku otrzymali pierwsi absolwenci studiów podyplomowych z dietetyki. Kierownikiem tego kierunku studiów na naszej uczelni jest dr inż. Magdalena Skotnicka. Słuchacze wyrazili swoje uznanie i sympatię dla pani dr inż. Magdaleny Skotnickiej.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych zarządzanie oświatą, 2 czerwca 2012 r.:

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych dietetyka, grafika komputerowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, 15 czerwca 2012 r.:

Cofnij

WSZ na Facebooku