Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW

IMG_8530

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w audytorium uczelni odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom semestru zimowego r. akad. 2014/2015.

Gospodarzem uroczystości był Kanclerz uczelni prof. Marcin Geryk. Nie zabrakło również życzeń powodzenia i osiągania dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym od rektora uczelni dr Erwina Szneidrowskiego, dziekan dr Ireny Zakidalskiej oraz dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzeny Podgórskiej.

Władze uczelni wręczyły dyplomy i nagrody aż 3 absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce:

  • kierunek: fizjoterapia (ns) – Ewa Grzybowska,
  • kierunek: fizjoterapia (s) – Monika Kleinszmidt,
  • kierunek: informatyka (ns) – Bartłomiej Kędziora. 

Podczas uroczystości zabrał głos Bartłomiej Kędziora – najlepszy absolwent kierunku informatyka.
Tradycyjnie władze uczelni, promotorzy, kadra akademicka i wszyscy absolwenci zostali uwieńczeni na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu przed budynkiem uczelni.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym! 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku