Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM

W dniu 26 kwietnia 2017 r.  w audytorium odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom semestru zimowego 2016/2017.

Rektor dr Erwin Szneidrowski wręczył dyplomy uznania i nagrody najlepszym absolwentom:

  • kierunek: fizjoterapia – studia stacjonarne
    Joanna Wolniak – średnia 4,83
  • kierunek: fizjoterapia – studia niestacjonarne
    Mirosława Mackojć – średnia 4,82
  • kierunek: informatyka – studia niestacjonarne
    Mariusz Radka – średnia 4,38

Najlepsza absolwentka Joanna Wolniak skierowała szczególne podziękowania od wszystkich absolwentów w stronę promotorów prac dyplomowych oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni:
“(…) W imieniu tegorocznych absolwentów chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym ta Uczelnia istnieje, wszystkim jej pracownikom, dzięki którym pierwszorzędnie funkcjonuje, za stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie, które pozwolą im być w życiu aktywnymi, kreatywnymi i skutecznymi. (…)”

Z humorem wspominała “przygodę naukową” w uczelni od pierwszego dnia zajęć do dnia przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Na czas uroczystości absolwenci otrzymali togę i czapkę studencką. Po wręczeniu dyplomów władze uczelni, kadrę dydaktyczną oraz absolwentów tradycyjnie uwieczniono na wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Dla absolwentów przygotowaliśmy foto budkę, aby uwiecznili na zdjęciach ostatnie chwile spędzone w uczelni na wesoło. Foto budka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a uwiecznione w niej emocje na zawsze pozostaną w pamięci absolwentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z foto budki

Fotogaleria z uroczystości

Cofnij

WSZ na Facebooku