Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste wręczenie dyplomów

IMG_9419 2

W dniu 10 lipca 2015 r. w audytorium (s.100) odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom semestru letniego r. akad. 2014/2015.

Gospodarzem uroczystości był rektor uczelni dr Erwin Szneidrowski. Nie zabrakło również życzeń powodzenia i osiągania dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym od dziekan dr Ireny Zakidalskiej oraz dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzeny Podgórskiej.
Gościem specjalnym podczas uroczystości była dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie dr n.med. Agata Wolska-Adamczyk. Wystąpienie Pani dziekan wzbudziło zainteresowanie absolwentów i zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Władze uczelni wręczyły dyplomy i nagrody aż 4 absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce:

  • kierunek: administracja (ns) – Elżbieta Wiśniewska,
  • kierunek: kosmetologia (ns) – Małgorzata Pasierb,
  • kierunek: kosmetologia (s) – Aneta Żórańska,
  • kierunek: zarządzanie (ns) – Monika Waszyńska.

Podczas uroczystości zabrała głos Elżbieta Wiśniewska – najlepsza absolwentka, która osiągnęła średnią 4,87 z całego toku studiów.
Nagrodę specjalną – dyplom uznania otrzymała absolwentka kosmetologii Claudia Musiał za działalność na rzecz uczelni, jako Przewodniczącej Samorządu Studentów.

Po uroczystości wszyscy absolwenci zostali uwiecznieni z władzami uczelni i kadrą dydaktyczną na wspólnej, pamiątkowej fotografii przed budynkiem szkoły.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych i owocnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku!


SPECJALNA OFERTA DLA NASZYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA NA NASZEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ W WARSZAWIE!

IMG_1851

Cofnij

WSZ na Facebooku