Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom

14 lipca 2007 roku nasi studenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych, dołączając tym samym do coraz liczniejszego grona absolwentów WSZ. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego Cztery Kolory.
W trakcie gali najlepszym studentom wręczono dyplomy uznania za wysokie wyniki w nauce oraz za działalność na rzecz uczelni. Po zakończeniu uroczystości wykonano pamiątkową fotografię, na której zostali uwiecznieni wszyscy tegoroczni absolwenci, wykładowcy i władze uczelni. W ten sposób kolejna grupa młodych, dobrze wykształconych ludzi opuściła mury naszej Alma Mater!!!
Absolwentom, którzy w naszej uczelni spędzili kilka najważniejszych lat swojego życia życzymy spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku