Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom, 5 lipca 2013 r.

W dniu 5 lipca 2013 r. o godzinie 17:00 audytorium naszej uczelni wypełniło się absolwentami r. akad. 2012/2013 oraz kadrą dydaktyczną naszej uczelni.

Absolwenci przybyli wraz z osobami towarzyszącymi, które chciały towarzyszyć im w tej ważnej dla nich chwili.
Gospodarzem uroczystości wręczenia dyplomów był rektor uczelni dr Erwin Szneidrowski.
Pani dziekan dr Irena Zakidalska podkreśliła, że dla naszych absolwentów rozpoczyna się nowy etap życiu zawodowym i osobistym, jako osób, które uzyskały wyższe wykształcenie.
Wręczenie dyplomów odbyło się, także w atmosferze wspomnień z pierwszych chwil spędzonych na uczelni, które głęboko zapadły w ich pamięci.
Po uroczystości wszyscy absolwenci zostali uwiecznieni z władzami uczelni i kadrą dydaktyczną na wspólnej, pamiątkowej fotografii przed budynkiem szkoły.
Na wszystkich twarzach gościł uśmiech, zadowolenie i radość z osiągniętego sukcesu.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Cofnij

WSZ na Facebooku