Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom 2011

W dniu 8 lipca 2011 r. kolejni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych, dołączając tym samym do licznego grona absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Po raz pierwszy mury szkoły opuścili absolwenci kierunku fizjoterapia. Podczas uroczystości najlepszym studentom wręczono dyplomy uznania za wysokie wyniki w nauce.
Po uroczystości tradycyjnie przed budynkiem uczelni wykonano pamiątkową fotografię.

Drodzy absolwenci!
Mamy nadzieję, że studia w Wyższa Szkole Zarządzania w Gdańsku na długo pozostaną w Waszych wspomnieniach. Życzymy Wam spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania  zdobytej wiedzy.

Cofnij

WSZ na Facebooku