Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Godzina dla ziemi

Z inicjatywy międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF już po raz trzeci mieszkańcy Ziemi mogli pokazać, że nie jest im obojętny los naszej planety. GODZINA DLA ZIEMI to największa na świecie akcja na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Wyższa Szkoła Zdrowia jako uczelnia odpowiedzialna społecznie przyłączyła się do akcji i w godzinach 20:00-21:00 zgasiła światła w siedzibie uczelni w symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi.

Już po raz drugi Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zorganizowało z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych akcję „Pierwsza pomoc na gdańskich uczelniach”, która odbyła się 16 listopada (poniedziałek) w Wyższej Szkole Zdrowia i kilku innych uczelniach wyższych. W każdej z nich w godz. 10:00 – 13:00  grupy ratowników ze Stowarzyszenia Adiutare, PCK oraz Kółka Lekarskiego GUMED uczyły chętnych studentów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia praktyczne na fantomach poprzedziła część teoretyczna, w trakcie której prezentowane były najważniejsze zasady ratowania życia. Na uczelniach ratownikom towarzyszyli pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, u których zainteresowani studenci mogli uzyskać porady i informacje dotyczące zdrowego trybu życia czy problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami. Akcja była również okazją, by zmierzyć sobie ciśnienie, zbadać zasmolenie płuc (dla palaczy!), sprawdzić dzięki alkogoglom, jak zmienia się koordynacja wzrokowa – ruchowa po wypiciu alkoholu. Codziennie słyszymy o wielu wypadkach na polskich drogach, ich ofiarom często nie umiemy udzielić pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom jak „Pierwsza pomoc na gdańskich uczelniach” coraz większa liczba użytkowników polskich dróg nie będzie bezradna wobec konieczności ratowania życia drugiej osoby!

Cofnij

WSZ na Facebooku