Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011

To już nasza 11 inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku!

W uroczystości udział wzięły Władze Uczelni, zaproszeni goście oraz studenci I roku. Swoim występem uroczystość uświetnił chór „NON SERIO”.
Interesujący wykład inauguracyjny pt: Funkcje termodynamiczne a życie wygłosił prof. zw. dr hab. n. farm. Jerzy Łukasiak.
Warto wspomnieć, że w nowym roku akademickim 2010/2011 rozpoczęliśmy kształcenie przyszłych kosmetolożek na nowym kierunku studiów – kosmetologia!
Studenci I roku studiów wybrali Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku ze względu na wysoką jakość kształcenia oraz dobrą renomę.
Ponadto są przekonani, że jako absolwenci naszej uczelni, łatwiej w przyszłości znajdą ciekawą pracę.

Cofnij

WSZ na Facebooku