Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczysta inauguracja r. akad. 2015/2016

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016, odbyła się 1 października 2015 r. w audytorium Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
ZOBACZ FILM!

Zabrzmiało uroczyste Gaude Mater! Władze Uczelni serdecznie powitały zebranych kandydatów na studentów I roku. Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt.: “Zmiana społeczna jako problem współczesności” wygłosiła dziekan dr Irena Zakidalska. Uroczystej immatrykulacji dokonała dziekan dr n. med. Marzena Podgórska.

Podczas inauguracji Władze Uczelni oraz społeczność akademicka serdecznie podziękowały dotychczasowej dziekan dr Irenie Zakidalskiej za wieloletnią, owocną współpracę. Od nowego roku akademickiego stanowisko dziekana objęła dr Arleta Pławska. Nowej Pani dziekan życzymy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji.

Uroczystość przebiegła w atmosferze radości, wspomnień i wzruszeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
Cofnij

WSZ na Facebooku