Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Światowy tydzień przedsiębiorczości

stp2_2013

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie dziękuje prelegentom oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunom za udział w tegorocznych DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Już po raz ósmy zorganizowaliśmy DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, czyli szereg ciekawych wykładów, spotkań z ekspertami, które propagują przedsiębiorcze postawy i ukierunkowują na sukces zawodowy.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W RAMACH DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
19 listopada 2013 r. (wtorek) s. 100 (aula)

11:00 Przywitanie uczestników Dni Przedsiębiorczości przez dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzenę Podgórską
11:15 Wykład p. Marzanny Szymczak pt: Sztuka autoprezentacji, czyli jak Cię widzą i słyszą, tak Cię piszą (trener i doradca zawodowy)
12:00 Wykład p. Beaty Wierzby, pt. Rola przedsiębiorczości w życiu młodego człowieka
12:30 Wykład p. Przemysława Soli, pt. Jednorożce, smoki i garniec złota czyli prawdy i mity o własnym biznesie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

21 listopada 2013 r. (czwartek) s. 100 (aula)
11:00 Przywitanie uczestników Dni Przedsiębiorczości przez dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzenę Podgórską
11:10 Wykład p. Beaty Wierzby, pt. Rola przedsiębiorczości w życiu młodego człowieka
11:30 Wystąpienie p. Tomasza Balcerowskiego, prezesa firmy EKOINBUD Sp. z o.o.
11:40 Wykład p. Przemysława Soli, pt. Jednorożce, smoki i garniec złota czyli prawdy i mity o własnym biznesie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
12:25 Wykład p. dr Beaty Pawłowskiej pt: Bezrobocie – wróg publiczny nr 1
13:15 Wykład p. Michała Kasprowicza i p. Wojciecha Tuborowskiego pt. Nie wyjeżdżaj – znajdź dobrą pracę na Pomorzu, Invest in Pomerania – Agencja Rozwoju Pomorza

PATRONAT nad DNIAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku objęła Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

stp3_2013

Zobacz co jeszcze będzie się działo na Pomorzu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl/


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to międzynarodowy projekt, którego ideą jest propagowanie wśród młodych ludzi przedsiębiorczych postaw, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Od czasu pierwszej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2008 roku, inicjatywa rozszerzyła się na 115 państw, w których ponad 24 000 partnerów zorganizowało wydarzenia angażujące ponad 7 milionów ludzi. Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości obejmuje honorowym patronatem Ministerstwo Gospodarki.

Cofnij

WSZ na Facebooku