Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSZ, 14-22 listopada 2011 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Dniach Przedsiębiorczości 2011 w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Mamy nadzieję, że udział w Dniach Przedsiębiorczości wyposażył Was w przydatną wiedzę, która jest niezbędna do urealnienia własnych pomysłów na biznes. Ufamy, że zorganizowane przedsięwzięcie spełniło Wasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i miłej atmosfery spotkania.
Prelegentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie młodzieży tematyką przedsiębiorczości oraz przygotowanie ciekawych wystąpień.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w Dniach Przesiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Przedsiębiorczości w przyszłym roku!

[Gallery not found]HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH TEGOROCZNYCH DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
17 listopada 2011 r. godz. 9:45-12:00 (czwartek)

  • 9:45 Uroczyste otwarcie Dni Przedsiębiorczości 2011
  • 10:00-12:00 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (Tematy spotkania: rejestracja firmy, środki finansowe na rozwój firmy, dofinansowanie działalności ze środków Unii Europejskiej, alternatywna forma prowadzenia (funkcjonowania) firmy – preinkubacja AIP, alternatywne ścieżki kariery (samo zatrudnienie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, rozliczanie na podstawie umów cywilno-prawnych, itp.))

22 listopada 2011 r. godz. 9:45-13:00 (wtorek)

  • 09:45-10:15 Wykład dr Piotra Girucia pt: Inwestycje na rynku finansowym
  • 10:00-11:30 Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, p. Monika Antkowiak oraz p. Bartosz Siek (Tematy spotkania: ogólna prezentacja GCWP, rejestracja działalności gospodarczej, konkurs „Gdyński Biznesplan”).
  • 11:30-12:00 Wykład dr Beaty Pawłowskiej pt: Zarządzanie Strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • 12:00-13:00 Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego PUP, p. Krystyna Kubiak
Cofnij

WSZ na Facebooku