Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Spotkanie z uczniami liceum dla dorosłych w Kartuzach, 19 lipca 2014 r.

W dniu 19 lipca 2014 r. (sobota) o godzinie 14:00 w sali 114 rozpoczęło się spotkanie uczniów Liceum dla dorosłych w Kartuzach z pracownikiem działu promocji i rekrutacji Aleksandrą Budzisz. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Liceum dla dorosłych w Kartuzach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gościliśmy 14 osób oraz opiekuna z firmy Twin Media.
W pierwszej części spotkania goście wysłuchali prezentacji oferty kształcenia naszej uczelni (studia I stopnia, kursy i szkolenia) oraz atrakcyjnych warunkach studiowania na naszej uczelni. W drugiej części zaprezentowano gościom siedzibę uczelni. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pakiet informacyjno-reklamowy.

Cofnij

WSZ na Facebooku