Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Spotkanie autorskie dra Marcina Geryka w Empiku

25 maja w księgarni Empik Junior, przy ul. Marszałkowskiej 116/122 odbyło się spotkanie autorskie, promujące najnowszą książkę Pana dra Marcina Geryka pt. „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej  interesariuszy. Raport z badań”. W spotkaniu udział wzięli rektorzy warszawskich uczelni, wykładowcy akademiccy. Nie zabrakło również studentów żywo zainteresowanych tematyką uczelni wyższych.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z problematyką badań zawartych w niniejszej książce, ale przede wszystkim zyskali możliwość bezpośredniej rozmowy z autorem. Pan dr Marcin Geryk odpowiadał na wiele pytań. Kilka z nich prezentujemy poniżej:

  • Badania, które Pan prowadził mają pionierski i oryginalny charakter. Były prowadzone długo, w różny sposób i wśród różnych grup.Proszę opowiedzieć w skrócie jak wyglądały.
  • Czy można mówić o różnicach w podejściu do odpowiedzialności społecznej w przypadku uczelni publicznych i niepublicznych?
  • Jakie działania są uznawane przez respondentów za społecznie odpowiedzialne?
  • Jakiego typu rodzaje działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności są podejmowane przez uczelnie w Polsce?
  • Jak – w ocenie władz uczelni – do społecznej odpowiedzialności ma się marketing? Czy to może współgrać czy się „gryzie”?
  • Czy uczelnie zagraniczne inaczej niż polskie podchodzą do kwestii odpowiedzialności społecznej?
  • Komu dedykowane są wyniki Pańskich badań, do kogo są adresowane, kto może efektywnie wykorzystać wnioski z tych badań?

Spotkanie prowadził dziennikarz radiowy Pan Michał Hanczak.

Cofnij

WSZ na Facebooku