Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Regaty windsurfingowe o puchar Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

W sobotę, dnia 28 maja 2005, odbyły się pierwsze regaty windsurfingowe o puchar Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Miejscem zmagań naszych studentów były wody Sopockiego Klubu Żeglarskiego, gdzie od lat odbywają się najważniejsze imprezy regatowe zawodowych windsurferów.
Po całym, wyczerpującym dniu zmagań windsurfingowych, w tawernie „Mesa” odbyło się zakończenie regat oraz wręczenie nagród ufundowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania oraz firmę Siemens. Zwycięzca regat Bartosz Tallar, przy owacji współzawodników oraz gości przybyłych na zakończenie regat, odebrał puchar z rąk kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia Marcina Geryka.

Wyniki regat o puchar Wyższej Szkoły Zdrowia:
1. Bartosz Tallar
2. Magda Wierowska
3. Maciej Danielkiewicz
4. Łukasz Grosz
5. Kamil Macniak
6. Krzysztof Skoraczewski
7. Rafał Zagórski
8. Jarek Leszczyński

Cofnij

WSZ na Facebooku