Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

IV Dzień Przedsiębiorczości

30 września 2009 r. miał miejsce IV Dzień Przedsiębiorczości organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania dla zaprzyjaźnionego IX LO z Gdańska. W wydarzeniu wzięła udział młodzież z ostatnich i przedostatnich klas ponadgimnazjalnych.

Program

  • mgr Łukasz Bogdański – „Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku”
  • dr Joanna Unterschuetz – „Wstępne informacje o stosunkach pracy”
  • dr hab. Piotr Grajewski, prof. WSZ – „Problemy współczesnego przedsiębiorstwa”
  • mgr Piotr Szurek – „Projektowanie funkcjonalnej strony internetowej”
  • dr Kamila Najman – „Zastosowanie badań rynkowych i marketingowych we wspomaganiu przedsiębiorstwa”
Cofnij

WSZ na Facebooku