Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Inauguracja roku akademickiego 2000/2001

07 października 2000 r. o godz. 9.30 odbyła się uroczysta inauguracja drugiego roku akademickiego. Wielka gala miała miejsce w Centrum Gemini (Silverscreen) w Gdyni a udział wzięło ponad 600 studentów i zaproszonych gości. Po wystąpieniu rektora prof. A. Balickiego i kanclerza M. Geryka, wykład inauguracyjny pt „Gospodarka elektroniczna – wyzwanie nowoczesnej przedsiębiorczości” wygłosił Pan Prof. dr hab. Ludwik Kondratowicz. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu prof. dr hab. inż. Witold Nierzwicki przyjął uroczystą przysięgę ślubowania od nowych 550 studentów i wręczył Nagrody Rektorskie dziewięciu najlepszym studentom. Recital chóru i wspólne odśpiewanie Gaudeamus igitur zakończyło uroczystość. Bezpośrednio po uroczystości odbyło się nieoficjalne spotkanie zaproszonych gości przy lampce wina.

Cofnij

WSZ na Facebooku