Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Festyn Święto Żabianki 2012

W dniu 2 czerwca 2012 r. mieszkańcy Żabianki świętowali 10-lecie S.M. Żabianka i 40-lecia naszego osiedla.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była sponsorem i współorganizatorem tego wydarzenia.
Podczas festynu Radna Miasta Gdańska dr Żaneta Geryk wręczyła nagrody laureatom konkursu fotograficznego i wiedzy o Żabiance.

Na stoisku naszej uczelni czekało na mieszkańców mnóstwo atrakcji- szczególnie na tych najmłodszych.
Uczestnicy sobotniej imprezy mimo niesprzyjającej aury doskonale się bawili. Za niewielkie pieniądze mogli zjeść smaczne domowe sałatki, ciasta i kiełbaski z grilla. Co odważniejsi mogli popróbować swoich sił w konkursach.

Cofnij

WSZ na Facebooku