Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Festyn pożegnanie lata 2008

30 sierpnia 2008 r. na placu wokół Kościoła przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance odbył się festyn parafialny „Pożegnanie lata”, którego celem było pozyskanie funduszy na dofinansowanie obiadów i podręczników dla dzieci. Współorganizatorem festynu był MOPS Filia IV. Patronat medialny objęła TVP Gdańsk. Wśród wielu atrakcji były m.in.: przedstawienie „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu teatru „Koperek i Kminek”, przedstawienie „Czarodziejskie opowieści” w wykonaniu Teatru Rozmaitości, występ lalkarza, licytacja witraży, licytacja prac plastycznych wykonanych przez dzieci, loteria fantowa, spartakiada familijna, przejażdżki na kucykach i elektrycznych samochodach, malowanie twarzy, pomiar ciśnienia krwi, komputerowe badanie wzroku, a także grill, ciasta, kawa, grochówka i wiele innych. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była sponsorem Festynu „Pożegnanie Lata”.

podziękowanie

Cofnij

WSZ na Facebooku