Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dzień Przedsiębiorczości

9 września 2007 roku w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Dni Przedsiębiorczości zorganizowane dla XII LO w Gdańsku, podczas których uczniowie klas maturalnych mogli bliżej zapoznać się z problematyką poruszaną na poszczególnych kierunkach studiów. Swoją obecnością zaszczycili nas:

dr Erwin Szneidrowski – dziekan WSZ – z wykładem pt. „Marketing, mity i fakty”,
dr inż. Jacek Winiarski z wykładem pt. „Kierunki rozwoju informatyki”,
dr Grażyna Cern z wykładem pt. „Prawa konsumenckie”,
dr Tomasz Tobis z wykładem pt. „Czy sondaże kłamią? Metodologiczne aspekty badań społecznych”.

Dziękujemy Pani Dyrektor  XII LO Teresie Żuk oraz Pani Beacie Wierzbie za pomoc w zorganizowaniu Dni Przedsiębiorczości oraz uczniom XII LO, bez obecności których, przedsięwzięcie to nie mogłoby zaistnieć w harmonogramie imprez Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku