Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dzień Kazachstanu

Wyższa Szkoła Zdrowia zorganizowała w dniu 23 maja 2007 Dzień Kazachstanu. Gościem specjalnym naszej uczelni był J.E. Ambasador Kazachstanu Aleksej Wołkow.

Program uroczystości:
11:30 – odegranie hymnów narodowych: Polski i Kazachstanu,
11:35 – powitanie uczestników i prezentacja gości,
11:40 – wystąpienie J. E. Ambasadora Kazachstanu Alekseja Wołkowa,
12:00 – wystąpienie przedstawiciela przedsiębiorców Polsko – kazachska współpraca gospodarcza,
12:30 – sesja popularna studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku Kultura i sztuka Kazachstanu,
13:15 – inne wystąpienia,
13:25 – projekcja filmu,
14:30 – zakończenie.

Cofnij

WSZ na Facebooku