Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dni Tureckie

Program Dni Kultury Tureckiej w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku:

dzień pierwszy – 6 marca 2007
11:00 – odegranie hymnów narodowych: Polski i Turcji,
11:15 – powitanie uczestników i prezentacja gości,
11:25 – wystąpienie J. E. Ambasadora Turcji p. Ecventa Tezcana,
11:40 – wystąpienie prezesa Towarzystwa Polsko – Tureckiego – p. Grzegorza E. Ostrowskiego,
11:55 – wystąpienie p. Czesława Skonki „Wybitni Polacy związani z Turcją”,
12:20 – wystąpienie p. Wawrzyniaka „Mazurek Dąbrowskiego w Turcji”,
12:35 – przerwa kawowa,
12:40 – wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców tureckich pracujących w Polsce,
13:30 – wystąpienie przedstawiciela tureckich biur podróży p. Hasana Cifti,
13:50 – finał konkursu „Poznajemy Turcję”,
14:00 – wystąpienie przedstawiciela Tureckich Linii Lotniczych p. Halila Yorulmazera,
14:30 – prezentacja multimedialna „Orient nam bliski, fotografie z podróży Przemyśl – Stambul 1912″ p. Nalan Sarkady,
15:00 – sesja popularno-naukowa studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku,
15:30 – informacja o współpracy WSZ z uczelniami tureckimi – p. Łukasz Bogdański,
15:40 – zakończenie części oficjalnej, poczęstunek.

II dzień – 7 marca 2007 r.
10:00 – 13:00 – prezentacja filmów

Cofnij

WSZ na Facebooku