Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dni przedsiębiorczości 2008

Po zeszłorocznym sukcesie Dnia Przedsiębiorczości w tym roku udało się zorganizować Dni Przedsiębiorczości dwukrotnie. Przybyli maturzyści mieli okazję do wysłuchania wykładów z różnych dziedzin, które łączyła jedna idea – przedsiębiorczość.

18 września 2008 roku – w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Berlewic.

Program:

  • dr Grażyna Cern – Prawa konsumenckie,
  • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dr Marek Markowski – Technologie informacyjne. Wybrane problemy bezpieczeństwa,
  • dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. WSZ – Wpływ kultury organizacyjnej na sukces.

24 września 2008 roku – w IX LO w Gdańsku.

Program:

  • dr Marcin Glicz – Prawo administracyjne,
  • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dr Marek Markowski – Technologie informacyjne. Wybrane problemy bezpieczeństwa,
  • dr Erwin Szneidrowski – Marketing, mity i fakty.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku