Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dni Otwarte

stend WSZ przycięty2

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM,
KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W DNIACH OTWARTYCH!

LOSOWANIE NAGRODY JUŻ WKRÓTCE!

nagroda


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w DNIACH OTWARTYCH.
Odwiedzający naszą uczelnię, mieli możliwość BEZPŁATNEGO uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, spotkania z pracownikami administracyjnymi uczelni, wycieczkę po nowoczesnej siedzibie uczelni, wyjątkową nagrodę!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z DNI OTWARTYCH

 


W DZIAŁACH ADMINISTRACYJNYCH można było dowiedzieć się o:

  1. ofercie kształcenia, zasadach rekrutacji na studia,
  2. stypendiach, pomocy materialnej,
  3. praktykach zawodowych,
  4. przebiegu studiów oraz współpracy międzynarodowej,
  5. zasobach bibliotecznych i bazach danych,
  6. płatnościach za studia.
Cofnij

WSZ na Facebooku