Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego

W dniach 12-13 listopada 2007 r. nasza uczelnia zorganizowała Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego pod hasłem: „Korzyści dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej”. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski oraz Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. Patronat medialny sprawowała TVP3.

Porządek obrad:

Dzień I:
godz. 11.30 – otwarcie Dni Kultury Ekonomicznej, powitanie zebranych gości,
wystąpienie prof. dr hab. Danuty Rucińskiej, Prezes ZO PTE w Gdańsku,
Szanse i zagrożenia Polski w przynależności do Unii Europejskiej, prof. dr hab. Andrzej Stępniak,
Ekonomia a władza, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes ZK PTE,
Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle przepisów Unii Europejskiej, dr hab. Hanna Adamkiewicz – Drwiłło,
Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim w latach 2007-2013, Mirosław Zucholl, przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego,
przerwa,
Ekonomia stosowana, sesja popularno-naukowa studentów,
dyskusja,
zakończenie I dnia Dni Kultury Ekonomicznej (ok. godz. 14:30).

Dzień II:
godz. 11:30 – rozpoczęcie II dnia Dni Kultury Ekonomicznej,
Panel 1. Dyskusja: Zarządzanie i jego etos,
Decyzje w zarządzaniu, a etyka w biznesie, dr Erwin Szneidrowski,
Panel 2. Dyskusja: Kultura w organizacji, Charakterystyka kultury w organizacji – funkcje i przejawy, mgr Renata Matuszkiewicz, mgr Bronisław Stawicki,
podsumowanie Dni Kultury Ekonomicznej, dr Erwin Szneidrowski.

list_gratulacyjny
artykuły prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej znajdują się na stronie www.pte.pl,
prezentacja prof. dra hab. Andrzej Stępniaka

Cofnij

WSZ na Facebooku