Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

CHARYTATYWNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

kiermasz

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku przyłączyła się do akcji charytatywnej na rzecz naszej studentki.

W sobotę 10 grudnia 2016 r. studenci fizjoterapii przeprowadzili w uczelni kiermasz świąteczny ze zbiórką pieniążków na rzecz rehabilitacji Kasi – koleżanki, która wspólnie z nami studiowała do momentu, aż wydarzyła się tragedia.
Za każdą finansową pomoc studenci obdarowali darczyńców smakołykami oraz innymi świątecznymi drobnostkami.
Zebrane pieniądze będą przesłane na konto Fundacji Światło i przekazane rodzinie.
Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc.

Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.

Więcej informacji o Kasi

Cofnij

WSZ na Facebooku