Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Bezpieczne gruchanie 7 czerwca 2014 r.

bg
W sobotę 7 czerwca 2014 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przygotowała w naszej uczelni kampanię informacyjną o HIV/AIDS oraz ekspozycję z gadżetami i ulotkami informacyjnymi.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Pomorski Dom Nadziei za przybliżenie tematyki HIV/AIDS naszym studentom i studentkom.
Studentki, które rozwiązały quizy wiedzy o HIV/AIDS, zostały nagrodzone specjalnymi koszulkami.

Już czwarty rok fundacja realizuje projekt profilaktyki zakażeń HIV dla młodzieży akademickiej.
Tegoroczna wiosenna edycja finansowana jest przez Urzędy Miast Gdańska i Sopotu.

Dowiedz się więcej o HIV i gruchaj bezpiecznie!

Cofnij

WSZ na Facebooku