Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Bezpieczne gruchanie, 16 maja 2015 r.

bg

W sobotę 16 maja 2015 r. w godzinach 11:15-15:15 Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła w naszej uczelni kampanię informacyjną o HIV/AIDS – BEZPIECZNE GRUCHANIE.
Przy stoisku na poziomie 0 Fundacja wręczała studentom ulotki, broszurki o HIV/AIDS oraz bezpiecznych zachowaniach seksualnych, rekomendowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jak co roku, na stoisku można było otrzymać ciekawe gadżety.
Dwie mobilne edukatorki odpowiadały na indywidualne pytania dotyczące profilaktyki i wątpliwości dotyczących HIV/AIDS.

Serdecznie dziękujemy studentom za udział w kampanii.
Zapraszamy także na fotorelacje z BEZPIECZNEGO GRUCHANIA na fanpage’u Fundacji Pomorski Dom Nadziei .

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku