Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Absolwenci semestru letniego 2005/2006

W dniu 15 lipca 2006 r. pierwsi absolwenci kierunku informatyki i socjologii otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych. W uroczystych togach oraz podniosłych nastrojach absolwenci odebrali dyplomy: inżyniera dla absolwentów Wydziału Informatyki oraz licencjata dla absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego Cztery Kolory. Oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych, absolwenci studiów stacjonarnych kierunku zarządzania i marketingu otrzymali dodatkowo wkładki do dyplomów potwierdzające posiadanie akredytacji SEM FORUM.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie studentom dyplomów uznania za wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniającą się działalność studencką na rzecz uczelni. Na zakończenie uroczystości wszyscy absolwenci zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii przed budynkiem uczelni. W taki oto sposób kolejna grupa absolwentów opuściła mury naszej Alma Mater!!!

Absolwentom, którzy poświęcili nam kilka najważniejszych lat swojego życia, życzymy spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku