Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Z myślą o studentach, Trójmiasto, 12-13 marca 2001

Z myślą o studentach

Trójmiasto, 12-13 marzec 2001

Wyższa Szkoła Zdrowia jest placówką oświatową z przyszłością. Na zakupionej na własność blisko półhektarowej działce w Gdańsku – Oliwie, została wybudowana nowoczesna, funkcjonalna siedziba Uczelni.

Już teraz Wyższa Szkoła Zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, stworzyła własną stronę internetową. Można na niej znaleźć informacje dotyczące zarówno samej szkoły, jak i życia poza nią. Pod internetowym adresem www.wsz.pl jest możliwość poznania historii powstania Uczelni (w 1999 roku). Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdyni została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych szkół zawodowych dnia 30 lipca 1999 roku pod numerem 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Zdrowia uzyskał pozytywne opinie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Studentom Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdyni przysługują uprawnienia do:

– 50% ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej i PKP,
– bezpłatnych świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– odroczenia obowiązku służby wojskowej

Wchodząc na podstrony poświęcone siedzibie, można zobaczyć jak wygląda obecna Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przy ul. Pelplińskiej 7. Jest to nowoczesny budynek położony na skraju lasu, znakomicie wyposażony we wszystko, co niezbędne dla prowadzenia procesu dydaktycznego, ulokowany na terenie, który w całości tworzy w pełni funkcjonalny campus o europejskim standardzie.

Wyższa Szkoła Zdrowia posiada również bardzo bogatą ofertę edukacyjną, zarówno na studiach licencjackich, jak i podyplomowych (która przedstawiona jest na stronie www.wsz.pl). Oprócz tego, na stronie tej znaleźć można bardzo dobrze opisane specjalności, w których kształci Wyższa Szkoła Zdrowia – Zarządzanie Finansami i Marketing – na studiach licencjackich oraz Zarządzanie Oświatą, Rachunkowość, Marketing, Zarządzanie Finansami i Ubezpieczenia – na studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Zdrowia – jako jedna z pierwszych – wprowadziła dla swoich studentów możliwość wglądu do planów poszczególnych grup. Można „ściągnąć” je w postaci pliku. Poza tym, na stronach www.wsz.pl podane są terminy konsultacji poszczególnych wykładowców. Jak stwierdzają pracownicy Dziekanatu – bardzo usprawnia to ich pracę.

Pracownicy Wyższej Szkoły Zdrowia myślą o swoich przyszłych studentach, dlatego na stornie internetowej można znaleźć druki (podanie i życiorys), które podobnie jak plany, można wydrukować. Dostępne są tam również wszelkie informacje na temat rekrutacji na marzec 2004. Zajęcia rozpoczną się w tym miesiącu. Studenci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje jedynie kolejność zgłoszeń. Studia trwają 3 lub 3,5 roku, absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł licencjata, umożliwiający kontynuowanie nauki na magisterskich studiach uzupełniających.

Cofnij
WSZ na Facebooku