Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyższa Szkoła Zarządzanie – Twoja Szkoła !!!, Trójmiasto, 26-27 marca 2001

Wyższa Szkoła Zdrowia – Twoja szkoła!!!
Trójmiasto, 26-27 marzec 2001

W dniach 19 – 21 marca 2001 przy Uniwersytecie Gdańskim odbyły się kolejne, czwarte targi edukacyjne AKADEMIA 2001. Przewodniczący Honorowego Komitetu Organizacyjnego J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Marcin Pliński otworzył targi 19 marca, punktualnie o 9.30 przemówieniem. Członkami Komitetu byli również m.in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes Business Centre Club Marek Maliszewski, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego prof. dr inż. Aleksander Kołodziejczyk, Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt.
W targach wzięło udział 20 szkół wyższych: państwowych, prywatnych, szkoły pomaturalne i językowe, organizatorzy kursów przygotowawczych i studiów za granicą, wydawnictwa oraz firmy oferujące prace dorywcze.
Na pięćdziesięciu czterech stoiskach studenci oraz władze uczelni udzielały szczegółowych informacji, na temat studiowania w poszczególnych uczelniach.

Nasza Uczelnia – Wyższa Szkoła Zdrowia – wystawiała się na największym stoisku w kształcie dużego statku, na samym środku pawilonu wystawienniczego. Nie bez powodu (jak sami osądzicie) dostaliśmy z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I (pierwszą) nagrodę za najładniejszy wystrój stoiska oraz za najbardziej wyczerpujące informacje, jakie były udzielane maturzystom i przyszłym studentom. Jesteśmy bardzo dumni z siebie.
Wszystkim, którzy pomagali nam stworzyć to dzieło!!! – Serdeczne podziękowania.

Zainteresowanie ze strony maturzystów (i nie tylko) było bardzo duże. Nasza Szkoła przedstawiła swoją ofertę w postaci prezentacji multimedialnej, plakatów, folderów z płytami CD-Rom. Wszyscy, którzy otrzymali folder z płytą, mają możliwość bliższego zapoznania się z nową wizualizacją siedziby oraz z władzami Uczelni. Na płycie znajdują się przemówienia władz: Kanclerza – mgr Marcina Jarosława Geryka, Rektora – prof. dr hab. Andrzeja Balickiego oraz Dziekana WSZ – prof. dr hab. inż. Witolda Nierzwickiego. Poza tym bardzo dobrze przedstawiona jest strona internetowa Wyższej Szkoły Zdrowia – www.wsz.pl, do odwiedzania której, serdecznie zapraszamy.

Ponadto Wyższa Szkoła Zdrowia jako jedyna z Uczelni Wyższych Zawodowych uzyskała (po wcześniejszej kontroli z Ministerstwa Edukacji Narodowej) ocenę pozytywną bez jakichkolwiek zastrzeżeń!!! Władze, wykładowcy oraz pracownicy WSZ są bardzo dumni z dotychczasowych osiągnięć Uczelni i, oczywiście mają nadzieję, że Wyższa Szkoła Zdrowia będzie przez cały czas istnienia najlepszą Uczelnią w Regionie, a może i w kraju!

Szkoła przedstawiła również swoją ofertę nowych specjalności, w których będzie kształcić przyszłych studentów. Dla przypomnienia (informacje w poprzednim wydaniu ,,Gazety Trójmiasto”) są to specjalności – na które Szkoła uzyskała zgodę MEN – internet w zarządzaniu, celnictwo, ubezpieczenia i zarządzanie małą firmą. Do tej pory były dwie specjalności – zarządzanie finansami i marketing. Kilka słów o nowych specjalnościach.

Internet w zarządzaniu

Przewidujemy, że w najbliższym czasie w Polsce dojdzie do znacznego przyspieszenia rozwoju gospodarki cyfrowej, w związku z tym należy podjąć szkolenie profesjonalnego personelu, który byłby w stanie administrować serwisami internetowymi. W województwie pomorskim działają już duże organizacje (jeden z czołowych portali internetowych oraz największy producent oprogramowania w Polsce) oraz szereg innych firm działających na polu nowych technologii.

Proces tworzenia tejże, nowatorskiej specjalności, został w głównej mierze zainspirowany coraz powszechniejszym przekonaniem o nieuchronności rozwoju internetu i jego wpływu na wszelkie dziedziny życia gospodarczego, a ekonomii w szczególności. Ta właśnie dziedzina wiedzy jest szczególnym przesłaniem misji, ku spełnieniu, której utworzona została Wyższa Szkoła Zdrowia.

Ubezpieczenia
Kształcenie w zakresie ubezpieczeń jest szczególnie ważne w związku z procesami integracyjnymi oraz rosnącą dominacją towarzystw obcych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Dodatkowym elementem mobilizującym do kształcenia „ubezpieczeniowców” jest reforma systemu emerytalnego i przejęcie od państwa znacznej części obowiązków i odpowiedzialności, w zakresie ubezpieczeń rentowo-emerytalnych przez otwarte fundusze emerytalne. Specjalność „ubezpieczenia” polecana jest studentom, którzy zamierzają podjąć prace w towarzystwie ubezpieczeniowym, lub podjąć prace na własny rachunek jako agent lub doradca ubezpieczeniowy, lub też chcą pracować w komórce zarządzania ryzykiem dużego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie małą firmą

Ta specjalność jest polecana studentom, którzy są właścicielami małych firm, zamierzają utworzyć małą firmę lub przejąć firmę rodzinną. Jest ona (specjalność) utworzona również do tych, którzy pracują lub zamierzają podjąć prace w instytucjach, wspierających przedsiębiorczość i innowacje bądź też w firmach konsultingowych.

Celnictwo
Wiadomo nie od dzisiaj, że praca w administracji celnej jest źródłem wielu pokus, i ulegniecie im w najlepszym razie skutkuje zwolnieniami z pracy. Tylko rotacja, szybki dostęp do wykwalifikowanych kadr oraz wysokie płace pozwolą na ograniczenia zachowań patologicznych. W tym celu trzeba kształcić młodzięż. Stąd ta specjalność (celnictwo) w Wyższej Szkole Zdrowia. Jest ona kierowana do studentów, pragnących podjąć w przyszłości prace w administracji celnej w charakterze analityka czy po prostu celnika. Również ci, którzy zamierzają podjąć działalność gospodarczą w charakterze agenta celnego, zakładając własną agencję, a przez to muszą przystąpić do egzaminu zawodowego na agenta celnego, lub też prowadzą lub zamierzają prowadzić własną firmę i samodzielnie realizować wymianę handlową z zagranicą.

Zapraszamy do Działu Rekrutacji!

Cofnij

WSZ na Facebooku