Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyższa Szkoła Zdrowia, Gazeta Wyborcza, 25 marca 2002

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Gazeta Wyborcza, 25 marca 2002

ul. Pelplińska 7
rekrutacja – pok. 101, tel. 769 08 02,
769 08 03,

Kierunki: celnictwo, marketing, ubezpieczenia, zarządzanie finansami, zarządzanie małą firmą, Internet w zarządzaniu. Tryb studiów: dzienne i zaoczne. Czas nauki: studia dzienne – 3 lata, zaoczne – 3,5 roku. Rekrutacja: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Terminy: dokumenty na wszystkie kierunki i tryby studiów (dzienne, zaoczne) można składać od maja do końca września. Dyplom: absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Opłaty: wpisowe – 400 zł. Studia dzienne kosztują 2250 zł za semestr, zaoczne 2150 zł. Czesne można rozłożyć na raty.

Cofnij

WSZ na Facebooku